Retragerea VM de pe MTF _ale S.A. “DIONISIMUS” - 21.08.2019

Inapoii la lista noutăţilor

2019-08-20
În conformitate cu art. 29.1 lit. a) al Regulilor Sistemului multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, începînd cu data de 21.08.2019 se retrag de pe M.T.F. valorile mobiliare ale S.A. “DIONISIMUS” (MD14DINS1007).

Inapoii la lista noutăţilor