PR:
BC "VICTORIABANK" S.A. 90.00
MTF: |
S.A. "ARRIA TRADE CORPORATION" 2 700.00

Press-Release: Agenția Proprietății Publice anunță concursul de selectnre a societăiților de invesliții pentru vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementală.

Inapoii la lista noutăţilor

2021-08-04
Press-Release
 
     Agenția Proprietății Publice anunță concursul de selectnre a societăiților de invesliții pentru vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementală.
     La concurs pot participa societățile de investiții, membri ai pieței reglementate.
     Participanții la concurs vor prezenta cererea-chestionar, conform anexei nr. 2  la Regulamentul privind vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 145/2008,  până la data de 25 august, ora 15:00, pe adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, bir. 345.
Date de contact: liudmila.cunitchi@app.gov.md; tel: (373) 22 23-80-89, (373) 22 23-45-89.
 
Comunicatul informativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr.180-185 din 30.07.2021 și pe pagina web oficială a APP (http://www.app.gov.md/comunicat-informativ-3-1892).
 
 
 

Inapoii la lista noutăţilor