PR:
BC "MOLDINDCONBANK" SA 310.00
|
BC "VICTORIABANK" S.A. 78.00
MTF: |
SA"HOLDA ARGINTIE" 8.96

Obligațiuni

Ghidul investitorului în valori mobiliare de Stat

Pe data de 05 august 2021 în premieră pe piața de capital din Republica Moldova sunt lansate primele emisiuni de obligațiuni municipale de către Primăria orașului Sîngera și Primăria municipiului Ceadîr-Lunga.
 
Data închiderii subscrierii la obligaţiuni este 03 septembrie 2021 (inclusiv), cu posibilitatea închiderii anticipate a Ofertei Publice, la decizia emitentului.
B.C. ”Victoriabank” S.A., în calitate de Societate de investiții cu licență de categoria „C” nr.000820 din ”15” martie 2015, valabilă pe termen nelimitat este Intermediarul financiar al acestor emisiuni de obligațiuni municipale. Prospectele de ofertă publică au fost aprobate de către Comisia Națională a Pieței Financiare pe data de 30 iulie 2021.
 
Proiectele investiționale, pentru care vor fi atrase resursele financiare prin intermediul emisiunii valorilor mobiliare locale sunt:
 
  • Primăria orașului Sîngera - Construcția apeductului în cartierul nou Sîngera-Revaca, în urma căruia vor beneficia circa 300 gospodării. Suma emisiunii – 4,5 milioane lei.
  • Primăria municipiului Ceadîr-Lunga - Reconstrucția drumurilor din municipiu, fiind efectuate lucrări de reconstrucție a 11 drumuri și trotuare din municipiu. Suma emisiunii – 3,0 milioane lei.
 
Structurarea emisiunilor de obligațiuni emise de către APL:
 
Caracteristicile obligaţiunilor emise
  Primăria
orașului Sîngera
Primăria
mun. Ceadîr-Lunga
Termenul de circulație 2 ani 3 ani 3 ani 
Valoarea nominală totală maximă a emisiunii 2,000,000 lei 2,500,000 lei 3,000,000 lei
Valoarea nominală/preț de subscriere a unei obligațiuni 1,000 lei 1,000 lei 1,000 lei
Numărul minim de obligaţiuni ce pot fi subscrise 5 unităţi 5 unităţi 5 unităţi
Rata dobânzii, % 6.50% anual, fixă 6.70% anual, fixă 6.60% anual, fixă
Periodicitatea achitării dobânzii semianual semianual trimestrial
  
Contacte
 Oficiul central (str. 31 August 1989, nr. 141, Chișinău, Moldova)
tel: + (373 22) 57 63 50, 57 63 51, 57 63 53, 57 63 54
fax: + (373 22) 23 30 89
Email: valori.mobiliare@vb.md

Citiţi atent în întregime prezentul prospect, înainte de a subscrie.


Cum putem investi în obligațiuni municipale și susține dezvoltarea locală
Ghidul investitorului în obligațiuni municipale
Prospectul Ofertei Publice de obligaţiuni municipale emise de Primăria or. Sîngera
Prospectul Ofertei Publice de obligaţiuni municipale emise de Primăria mun. Ceadîr-Lunga
Comunicatul privind lansarea Ofertei Publice de obligaţiuni municipale emise de Primăria or. Sîngera
Comunicatul privind lansarea Ofertei Publice de obligaţiuni municipale emise de Primăria mun. Ceadîr-Lunga
https://www.victoriabank.md/ro/details-retail-securities-piata-de-capital