PR:
SA "ARRIA TRADE CORPORATION" 1 000.00
MTF: |
SA "TIPAR - COLOR" 0.07

Licitație de vinzare a acțiunilor proprietate publica din 19.04 - 30.04.2021

REZULTATELE LICITAŢIEI DE VÂNZARE A ACŢIUNILOR PROPRIETATE PUBLICĂ LA BURSA DE VALORI A MOLDOVEI

 
La data de 19 aprilie 2021 la Bursa de Valori a Moldovei s-a încheiat licitaţia de vânzare a acţiunilor proprietate publică.
Iniţiatorul licitaţiei a fost Agenţia Proprietăţii Publice pe lângă Ministerul Economiei al Republicii Moldova.
Modul de petrecere a licitaţiei – vânzarea acţiunilor în pachete unice prin intermediul licitaţiilor cu strigare, fiind asigurate principiile publicităţii, transparenţei şi egalităţii tuturor participanţilor.
Volumul vânzărilor la licitaţia din 19 aprilie 2021 a constituit 4 766 375,34 lei şi au fost vândute pachetele de acţiuni ale următoarelor societăţi pe acţiuni:
 
nr. d/o numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare (ISIN) denumirea bunului proprietate de stat supus privatizării genul de activitate adresa capitalul social, lei numărul de acţiuni proprietate de stat puse în vânzare cota parte a statului în capitalul social pusă în vânzare,% Preţul de vînzare al unei acţiuni, lei Volumul tranzacţiei, lei  
 
1 MD14AQUA1001 S.A.”AQUA - PRUT” Lucrări de construcții or.Cahul, s.Roșu 1 928 853 163 962 76,504 29,07 4 766 375,34  
 

<--Вернуться к списку