PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 545.00
MTF: |
S.A. "ASITO DIRECT" 1.67

Piaţa Reglementată Obligațiuni

  • Piaţa Reglementată Obligațiuni
  • Corporative
  • Municipale
  • Titluri de stat
  • Admiterea obligațiunilor pe PR
Data: 24.07.2024
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000086 20000.00 4457
2. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000029 20000.00 1383
3. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000011 20000.00 2927
4. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000078 20000.00 1170
5. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000045 20000.00 4399
6. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000060 20000.00 3107
7. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000037 20000.00 4203
8. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000094 20000.00 4881
9. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000052 20000.00 5000
10. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 10 ani MD4004001641 100.00 675664
11. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani MD4004001377 100.00 1017334
12. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani MD4004001518 100.00 335363
13. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani MD4004001591 100.00 676400
14. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani MD4004001476 100.00 319866
15. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani MD4004001310 100.00 630000
16. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani MD4004001633 100.00 221000
17. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani MD4004001385 100.00 256600
18. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani MD4004001526 100.00 106380
19. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani MD4004001609 100.00 605892
20. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani MD4004001484 100.00 288700
21. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani MD4004001328 100.00 364000
22. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani MD4004001393 100.00 6000
23. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani MD4004001534 100.00 21400
24. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani MD4004001492 100.00 261000
25. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani MD4004001336 100.00 6400
26. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani MD4004001575 100.00 905845
27. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani MD4004001542 100.00 120000
28. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani MD4004001617 100.00 335500
29. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani MD4004001500 100.00 121550
30. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani MD4004001344 100.00 964316
31. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani MD4004001401 100.00 245147
32. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă flotantă 7 ani MD4004001583 100.00 16000
33. Primăria municipiului Chișinău MD2004000043 1000.00 65000

Print versiunea

Corporative

Data: 24.07.2024
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000011 20000.00 2927
2. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000094 20000.00 4881
3. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000086 20000.00 4457
4. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000078 20000.00 1170
5. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000060 20000.00 3107
6. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000052 20000.00 5000
7. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000045 20000.00 4399
8. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000037 20000.00 4203
9. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000029 20000.00 1383

Print versiunea

Municipale

Data: 24.07.2024
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. Primăria municipiului Chișinău MD2004000043 1000.00 65000

Print versiunea

Titluri de stat

Data: 24.07.2024
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 10 ani MD4004001641 100.00 675664
2. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani MD4004001310 100.00 630000
3. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani MD4004001476 100.00 319866
4. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani MD4004001591 100.00 676400
5. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani MD4004001377 100.00 1017334
6. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani MD4004001518 100.00 335363
7. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani MD4004001484 100.00 288700
8. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani MD4004001609 100.00 605892
9. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani MD4004001385 100.00 256600
10. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani MD4004001526 100.00 106380
11. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani MD4004001328 100.00 364000
12. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani MD4004001633 100.00 221000
13. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani MD4004001393 100.00 6000
14. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani MD4004001534 100.00 21400
15. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani MD4004001575 100.00 905845
16. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani MD4004001336 100.00 6400
17. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani MD4004001492 100.00 261000
18. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani MD4004001617 100.00 335500
19. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani MD4004001401 100.00 245147
20. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani MD4004001542 100.00 120000
21. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani MD4004001344 100.00 964316
22. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani MD4004001500 100.00 121550
23. Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă flotantă 7 ani MD4004001583 100.00 16000

Print versiunea

Admiterea obligațiunilor pe PR


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRÂRE Nr. 23/3
din 08-05-2015
cu privire la eliberarea licenţei de operator
de piaţă şi a autorizaţiei de piaţă reglementată
Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139296&lang=ro 
 

Articolul 26. Admiterea obligațiunilor (corporative, municipale și de stat) 

                      la tranzacţionare pe piața  reglementată

26.1. Emitentul de obligațiuni corporative și municipale care solicită admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată, la cererea acestuia sau la inițiativa membrului pieţei reglementate, cu acordul emitentului, trebuie să corespundă cumulativ următoarelor condiţii:

b) valoarea emisiunii obligațiunilor corporative pentru care se solicită admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată trebuie să fie cel puţin echivalentul în lei a 200 000 de euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data admiterii;

c) să țină registrul obligaționalilor la DCU;

d) să achite tarifele stabilite de operatorul de piaţă şi să nu aibă datorii faţă de BVM;

e) să adere la condiţiile şi termenele contractului de admitere şi menţinere la tranzacţionare a valorilor mobiliare;

f) să desemneze cel puțin două persoane care vor menţine legătura permanentă cu operatorul de piaţă;

g) să prezinte toate documentele solicitate de operatorul de piaţă, necesare admiterii spre tranzacţionare.

26.2. În vederea înscrierii şi admiterii obligațiunilor corporative și municipale pe piaţa reglementată, emitentul sau membrul pieţei reglementate va înainta Departamentului specializat al operatorului de piaţă cererea-tip (anexa nr.1 la prezentele Reguli), la care se vor anexa următoarele documente:

a) documentul de prezentare al emitentului, după  forma  stabilită (Ancheta de admitere a obligațiunilor pe Piața Reglementată/MTF), prezentat  în  formă electronică sau pe suport de hârtie;

b) prospectul de ofertă publică a obligațiunilor (copie);

c) confirmarea DCU privind înregistrarea obligațiunilor (copia);

d) decizia organului statutar al emitentului cu privire la admiterea obligațiunilor spre tranzacționare pe piața reglementată a BVM (copie);

e) informația publicată care va cuprinde cel puțin următoarele: 

- descrierea succintă a emitentului și, după caz, a garanților ofertei, cu prezentarea valorii totale a activelor și pasivelor, a valorii activelor nete și a altor indicatori financiari relevanți, conform ultimelor situații financiare ale emitentului/garantului, împreună cu descrierea succintă a riscurilor asociate acestora, precum și, după caz, a naturii și a obiectului garanției;

- condițiile generale ale ofertei și descrierea succintă a riscurilor asociate investiției în valorile mobiliare respective și a tuturor drepturilor aferente valorilor mobiliare;

- detaliile privind admiterea spre tranzacționare;

- motivele ofertei și destinația investițiilor.

f) dacă acțiunile emise de emitentul care solicită admiterea spre tranzacționare a obligațiunilor nu sunt înregistrate pe piața reglementată, emitentul va prezenta inclusiv actele indicate la pct. 25.6. lit.b) și c) și f;

g) copia certificatului de înregistrare a emisiunii de obligațiuni la CNPF;

h) alte documente relevante, la solicitarea BVM.

26.3. În cazul parvenirii modificărilor informației incluse în documentele prezentate de emitent la BVM în scopul admiterii obligațiunilor corporative și municipale spre tranzacționare, emitentul, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, este obligat să notifice B.V.M. cu privire la aceste modificări.

26.4. Obligațiunile de stat sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată potrivit Regulamentului privind  modul şi condiţiile admiterii spre tranzacţionare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare a valorilor mobiliare de stat cu termen lung de circulaţie, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor al Republicii Moldova nr.17/2022 și Hotărîrea CNPF nr.4/5/2022.