PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 44.11
MTF: |
SA "RENOVATORUL - BASM" 0.01

Piaţa Reglementată Obligatiuni

  • Piaţa Reglementată Obligatiuni
  • Corporative
  • Municipale
  • Titluri de stat
  • Admiterea obligațiunilor pe PR
Data: 24.09.2023
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000029 20000.00 1383
2. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000011 20000.00 2927
3. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000045 20000.00 4399
4. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000037 20000.00 4203
5. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (2ani) MD4004001377 100.00 1017334
6. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (2ani) MD4004001310 100.00 630000
7. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (3ani) MD4004001385 100.00 256600
8. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (3ani) MD4004001328 100.00 364000
9. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (5ani) MD4004001336 100.00 6000
10. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (5ani) MD4004001393 100.00 6000
11. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (7ani) MD4004001344 100.00 62900
12. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (7ani) MD4004001401 100.00 245147
13. Primăria municipiului Chișinău MD2004000043 1000.00 65000

Print versiunea

Corporative

Data: 24.09.2023
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000045 20000.00 4399
2. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000037 20000.00 4203
3. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000029 20000.00 1383
4. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA MD1004000011 20000.00 2927

Print versiunea

Municipale

Data: 24.09.2023
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. Primăria municipiului Chișinău MD2004000043 1000.00 65000

Print versiunea

Titluri de stat

Data: 24.09.2023
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (2ani) MD4004001377 100.00 1017334
2. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (2ani) MD4004001310 100.00 630000
3. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (3ani) MD4004001385 100.00 256600
4. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (3ani) MD4004001328 100.00 364000
5. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (5ani) MD4004001393 100.00 6000
6. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (5ani) MD4004001336 100.00 6000
7. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (7ani) MD4004001401 100.00 245147
8. Obligatiuni de Stat cu dobinda fixa (7ani) MD4004001344 100.00 62900

Print versiunea

Admiterea obligațiunilor pe PR

HOTĂRÂRE Nr. 23/3 din 08-05-2015
cu privire la eliberarea licenţei de operator de piaţă şi a autorizaţiei de Piaţă Reglementată
Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”

Publicat : 15-05-2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123 art. 758

MODIFICAT
HCNPF4/7 din 10.02.22, MO45-52/18.02.22 art.168; în vigoare 18.02.22
 

Articolul 26. Admiterea obligațiunilor (corporative, municipale și de stat) la tranzacţionare pe Piața Reglementată

26.1. Emitentul de obligațiuni corporative și municipale care solicită admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată, la cererea acestuia sau la inițiativa membrului pieţei reglementate, cu acordul emitentului, trebuie să corespundă cumulativ următoarelor condiţii:
a) să respecte cerinţele prevăzute la pct.24.5 şi 24.6.;
b) valoarea emisiunii obligațiunilor corporative pentru care se solicită admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată trebuie să fie cel puţin echivalentul în lei a 200 000 de euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data admiterii;
c) să țină registrul obligaționalilor la DCU;
d) să achite tarifele stabilite de operatorul de piaţă şi să nu aibă datorii faţă de BVM;
e) să adere la condiţiile şi termenele contractului de admitere şi menţinere la tranzacţionare a valorilor mobiliare;
f) să desemneze cel puțin două persoane care vor menţine legătura permanentă cu operatorul de piaţă;
g) să prezinte toate documentele solicitate de operatorul de piaţă, necesare admiterii spre tranzacţionare.
26.2. În vederea înscrierii şi admiterii obligațiunilor corporative și municipale pe piaţa reglementată, emitentul sau membrul pieţei reglementate va înainta Departamentului specializat al operatorului de piaţă cererea-tip (anexa nr.1 la prezentele Reguli), Ancheta, la care se vor anexa următoarele documente:
a) cererea de admitere spre tranzacționare a obligațiunilor;
b) prospectul de ofertă publică a obligațiunilor (copie);
c) certificatul de înregistrare a obligațiunilor la DCU (copie);
d) decizia organului statutar al emitentului cu privire la admiterea obligațiunilor spre tranzacționare pe piața reglementată a BVM (copie);
e) dovada plății  comisionului de procesare/admitere (copie);
f) dacă acțiunile emise de emitentul care solicită admiterea spre tranzacționare a obligațiunilor nu sunt înregistrate pe piața reglementată, emitentul va prezenta inclusiv actele indicate la pct. 25.6. lit.b) și c);
g) alte documente pe care BVM le va considera necesare.
26.3. În cazul parvenirii modificărilor informației incluse în documentele prezentate de emitent la BVM în scopul admiterii obligațiunilor corporative și municipale spre tranzacționare, emitentul, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, este obligat să notifice B.V.M. cu privire la aceste modificări.
26.4. Obligațiunile de stat sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată potrivit Regulamentului privind  modul şi condiţiile admiterii spre tranzacţionare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare a valorilor mobiliare de stat cu termen lung de circulaţie, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor al Republicii Moldova nr.17/2022 și Hotărîrea CNPF nr.4/5/2022.