PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 4 200.00
MTF: |
S.A"ASCENSOR SERVICE" 0.09
|
SA "AVICOLA - NORD" 0.01
|
SA "ELECTRON SERVICE" 0.01
|
SA "FABRICA DE CONSERVE DIN CALARASI" 0.09
|
SA "GAINUSA" 0.01
|
SA "IZVORAS-C" 0.01
|
SA "MARCULESTI - COMBI" 0.12
|
SA "OMAGIU" 0.01
|
SA "SIGMA" 0.01

MTF Actiuni

  • MTF Actiuni
  • Inregistrare provizorie în cadrul MTF
  • Admiterea acțiunilor în cadrul MTF
  • Indicatorii principali
Data: 04.12.2022
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. "ALPHA LEASING" S.A. MD1001000022 1.00 5100000
2. "ARRIA TRADE CORPORATION" S.A. MD14ATCO1004 1000.00 19599
3. "ASITO DIRECT" S.A. MD14ASDI1002 10.00 784865
4. "AUR ALB" S.A. MD14ALBU1005 4.00 3417100
5. "CARGO CLAIMS" S.A. MD14CARC1000 100.00 126500
6. "CEREALE-PRUT" S.A. MD14CEPU1006 15.00 3838109
7. "FABRICA DE CONFECȚII "IONEL" S.A. MD14NELI1003 4.00 9645588
8. "FLOARE - CARPET" S.A. MD14CARP1005 11.00 6086209
9. "PISCICULTORUL" S.A. MD14CICU1007 10.00 79796
10. "REAL GRUP IMOBIL" S.A. MD14RGIM1006 100.00 545140
11. "ROMĂNEȘTI" S.A. MD14RMNS1005 100.00 107526
12. "STYLE DESIGN COMPANY" S.A. MD14SDCO1002 1100000.00 100
13. "TDA" S.A. MD14TDAC1007 8.00 752736
14. "TERMOTRANSAUTO" S.A. MD14TERM1005 5.00 283490
15. "TRANSCLAIMS" S.A. MD14TRCL1008 1000.00 5119
16. "TRANSREBORN" S.A. MD1001000048 10.00 818388
17. Combinatul de panificatie din Chisinau “FRANZELUŢA” S.A. MD14FRAN1004 20.00 1779826

Print versiunea
Inregistrare provizorie în cadrul MTF pe perioada 25 noiembrie 2022 – 23 ianuarie 2023:
 În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea provizorie și admiterea spre tranzacționare pe perioada 25 noiembrie 2022 – 23 ianuarie 2023  în cadrul MTF a  valorilor mobiliare ale următoarei societăți pe acțiuni.
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „MEGA PRIM” 1002600009998 MD14EGAP1006 9 842 035 4.00
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
 
Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 25 noiembrie  2022 – 05 ianuarie 2023:
 În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea provizorie și admiterea spre tranzacționare pe perioada 25 noiembrie  2022 – 05 ianuarie 2023  în cadrul MTF a  valorilor mobiliare ale următoarelor societăți pe acțiuni:
 
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „Micul Prinț” 1003605011560 MD14MIPR1005 41142 8
2 S.A. „Curcubeul Primăverii” 1007603002803 MD14CURC1006 17583 7
3 S.A. „Luceafărul - Drochia”  1003607011737 MD14LUCE1000 83052 4
4 S.A. „Metalistul” 1003602025443 MD14METL1001 181327 1
5 S.A. „Librăria-Basarabeasca” 1004605000363 MD14LBAS1009 13940 5
6 S.A. „Făuraș” 1003603007431 MD14URAS1000 45001 10
 
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 04 noiembrie 2022 – 09 decembrie 2022​:
 În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea provizorie și admiterea spre tranzacționare pe perioada 04 noiembrie 2022 – 09 decembrie 2022  în cadrul MTF a  valorilor mobiliare ale următoarei societăți pe acțiuni:
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „ASPA” 1003606006192 MD14ASPA1006 1 558 300 10,00

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Prelungirea perioadei înregistrarii provizorii până la data de 08 decembrie 2022
 În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia de a efectua prelungirea perioadei înregistrarii provizorie și a admiterii spre tranzacționare până la data de 08 decembrie 2022  în cadrul MTF a  valorilor mobiliare ale următoarei societăți pe acțiuni:
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „AVICOLA” 1003602017918 MD14AVCO1000 566906 10,00
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

  Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 28 octombrie 2022 – 08 decembrie 2022​:
 În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea provizorie și admiterea spre tranzacționare pe perioada 28 octombrie 2022 – 08 decembrie 2022  în cadrul MTF a  valorilor mobiliare ale următoarelor societăți pe acțiuni.
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 06 octombrie 2022 – 02 decembrie 2022​:
 În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea provizorie și admiterea spre tranzacționare pe perioada 06 octombrie 2022 – 02 decembrie 2022  în cadrul MTF a  valorilor mobiliare ale următoarei societăți pe acțiuni:
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „Constructorul” 1003602001719 MD14CONB1009 658 501 30,00

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
 

Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 04 octombrie 2022 – 02 decembrie 2022​:
 În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea provizorie și admiterea spre tranzacționare pe perioada 04 octombrie 2022 – 02 decembrie 2022  în cadrul MTF a  valorilor mobiliare ale următoarelor societăți pe acțiuni:
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „AVICOLA” 1003602017918 MD14AVCO1000 566906 10,00
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
 

 
 
 
Lista actelor pentru admiterea acțiunilor în cadrul MTF

 Hot. CNPF Nr. 60/8 din 13-11-2015
cu privire la eliberarea autorizației de sistem multilateral de tranzacționare
Publicat : 20-11-2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316 art. 2261
MODIFICAT HCNPF4/7 din 10.02.22, MO45-52/18.02.22 art.168; în vigoare 18.02.22
 
Articolul 25. Admiterea acţiunilor la tranzacţionare în cadrul MTF
25.1. Pentru admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul MTF este necesar a îndeplini următoarele cerinţe:
1) referitor la valori mobiliare:
a) sunt achitate integral;
b) pot fi liber tranzacţionate, conform actelor de constituire ale emitentului;
2) referitor la emitenţi:
a) ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului este efectuată în conformitate cu legislaţia;
b) emitentul să nu fie în procedură de reorganizare sau dizolvare (lichidare/faliment);
3) referitor la persoana care cere admiterea valorilor mobiliare corporative spre a) să prezinte toate documentele solicitate de operatorul de sistem;
b) să plătească taxele şi comisioanele stabilite de operatorul de sistem aferente şi să nu aibă datorii faţă  de acesta.
25.2. La emisiunea valorilor mobiliare prin ofertă publică, admiterea spre tranzacţionare a acestor valori mobiliare corporative poate avea loc doar după încheierea perioadei de subscriere la aceste valori mobiliare, cu excepţia cazurilor de emisiune în mod continuu a valorilor mobiliare de creanță.
25.3. În cazul emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare corporative ale unei clase admise anterior spre tranzacţionare, operatorul de sistem admite automat spre tranzacţionare valorile mobiliare din emisiunea suplimentară.
25.4. În vederea înscrierii şi admiterii acțiunilor în cadrul MTF, emitentul sau membrul MTF va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem Cererea-tip (anexa nr.3 la prezentele Reguli), la care se vor anexa următoarele documente:
a) acordul emitentului privind admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul  MTF, exprimat prin decizia consiliului sau adunării generale a acţionarilor emitentului;
b) documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită, prezentat în formă electronică şi pe suport de hârtie  Ancheta SA;
c) copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
d) copii ale certificatelor de înregistrare a fiecărei emisii de valori mobiliare la CNPF;
e) situaţia financiar-contabilă pentru ultimul an de activitate, prezentat în formă electronică şi pe suport de hârtie;
f) confirmarea privind numărul total de acţionari şi lista persoanelor ce deţin mai mult de 5 la sută;
g) dovada plăţii comisionului de procesare ( 1 000 lei );
h) confirmarea precum că documentele şi informaţia prezentată atât la depunerea cererii, cât şi documentele ce vor fi prezentate ulterior, corespund realității şi nu conțin declarații false sau eronate, falsificări sau ascunderea informaţiei semnificative;
i) alte documente pe care operatorul de sistem le va considera necesare.
25.5. În cazul parvenirii modificărilor informației incluse în documentele prezentate de emitent la BVM în scopul admiterii acțiunilor spre tranzacționare, emitentul, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, este obligat să notifice BVM cu privire la aceste modificări.
[Art.25 în redacția HCNPF4/7 din 10.02.22, MO45-52/18.02.22 art.168; în vigoare 18.02.22]

__________________________________________________

Admiterea provizorie a acțiunilor în cadrul MTF
 
HOTĂRÂRE Nr. 14/5 din 31-03-2016 referitor la aprobarea Regulamentului privind
circulația valorilor mobiliare pe piața de capital.
 
10. În cazul în care valorile mobiliare proprietate publică nu corespund cerinţelor de admitere spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau MTF, acestea vor fi înregistrate pe piața reglementată, fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile pieței reglementate, doar în scopul înstrăinării lor.
Alte valori mobiliare liber tranzacționate, care nu corespund cerințelor de admitere pe piața reglementată sau MTF, pot fi înregistrate provizoriu în cadrul MTF, la cererea membrului MTF, fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile MTF, doar în scopul înstrăinării lor, pentru o perioadă ce nu depășește 60 zile.
 
În vederea admiterii provizorii în cadrul MTF, membrul MTF va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem Cererea și documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită, prezentat în formă electronică şi pe suport de hârtie  (Ancheta SA).