PR:
BC "MOLDINDCONBANK" SA 300.00
MTF: |
S.A"STYLE DESIGN COMPANY" 1 162 250.00

Produse şi servicii

SA "Bursa de Valori a Moldovei" prestează Membrilor Bursei şi persoanelor interesate un spectru larg de servicii şi produse bursiere, disponibile atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic.
 
Pe pagina web a Bursei se poate accesa gratuit statistica tranzacţiilor pentru ultimii 2 ani de activitate, ofertele la vânzare / cumpărare şi planul de negocieri zilnic.
 
Concomitent, Bursa prestează contra plată următoarele servicii şi produse: 

  1. Buletinul  informativ  "Bursa  de  Valori  a  Moldovei";
  2. Informaţii privind emitenţii înregistraţi şi tranzacţionaţi la Bursă;
  3. Statistica  zilnică,  saptamânală  şi  lunară  a  tranzacţiilor bursiere prin E-mail;
  4. Ofertele zilnice la  vânzare / cumpărare a  valorilor mobiliare;
  5. Accesul la arhiva tranzacţiilor bursiere, de la fondarea Bursei până în prezent;

 Tarifele plătite pentru serviciile prestate sunt indicate în Lista comisioanelor, taxelor şi altor plăţi încasate de către Bursa de Valori a Moldovei pentru serviciile prestate 
Pentru informaţii suplimentare rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 022-27-76-36 sau la adresa de e-mail moldovastockexchange@gmail.com