Piaţa Reglementată

  • Acţiuni
  • Lista suplimentară și Înregistrări provizorii
Pe data: 27.10.2020

1. MD14AGIB1008 B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
2. MD14ARGO1006 Societatea de Asigurări-Reasigurări "MOLDCARGO" S.A.
3. MD14BANK1005 B.C. "COMERTBANK" S.A.
4. MD14BFCM1001 "BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ" S.A.
5. MD14DACH1001 SA "DAAC HERMES"
6. MD14ENER1001 B.C. "ENERGBANK" S.A.
7. MD14EURB1005 B.C. "EUROCREDITBANK" S.A.
8. MD14FLAU1001 "FLOAREA SOARELUI" S.A.
9. MD14ICTO1006 SA "VICTORIA-ȚUM"
10. MD14MBIS1000 Mobiasbanca - OTP Group S.A
11. MD14MICB1008 B.C. "Moldindconbank" S.A.
12. MD14MITE1006 SA "MIDGARD TERRA"
13. MD14MOSI1005 "MOLDASIG" S.A.
14. MD14OMBI1004 SA "Combinatul auto nr.5"
15. MD14OSTE1002 "INREPRINDEREA PISCICOLA "COSTEȘTI" S.A.
16. MD14VCTB1004 B.C. "VICTORIABANK" S.A.
17. MD14VITM1005 S.A. "VIORICA-COSMETIC"
MD24FLAU1009 "FLOAREA SOARELUI" S.A.

Print versiunea
Lista valorilor mobiliare admise spre tranzacţionare pe piața reglementată (Bursa de Valori a Moldovei) la 28.08.2020
ISIN Denumirea SA Volumul emisiunii, un. Valoarea Nominala a unei valori mobiliare, lei Menţiuni
MD14MICR1000 S.A. "MICRON" 1 049 297 10.00  
MD14DAVI1007
S.A. "DAAC-VICTORIA" 1 936 659 1.00  

În baza Comunicatului Informativ al Agenţiei Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei publicat în Monitorul Oficial nr. 241-245 din 25 septembrie 2020 privind desfăşurarea licitaţiei la 03-13 noiembrie 2020 (scrisoarea nr.04-05-4780 din 25.09.2020), precum şi în conformitate cu Regulamentul privind vînzarea acţiunilor proprietate publică la Bursa de Valori, (Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, Hotărîrii Guvernului Nr.945/2007 și Hotărîrii Guvernului Nr.145/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind vînzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată, în baza deciziei Comisiei de vînzare a acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată (proces-verbal nr.2 din 16.09.2020), se solicită emiterea ordinului privind înscrierea provizorie şi admiterea spre tranzacţionare pe perioada licitaţiei pe piaţa reglementată (administrată de Bursa de Valori a Moldovei) a valorilor mobiliare ale societăţi pe acţiuni de mai jos:
 
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. "Drumuri-Cimișlia" 1003605009978 MD14CIMD1006 2.218.742 10,00
2 S.A. "Drumuri-Căușeni" 1003608000976 MD14RUMC1004 2.530.710 10,00
3 S.A. "Drumuri-Orhei" 1003606010892 MD14ORHD1008 4.105.473 10,00
4 S.A. "Drumuri-Soroca" 1003607003279 MD14SORD1005 3.361.084 10,00
5 S.A. "Drumuri-Criuleni" 1003600095963 MD14CRID1001 4.238.996 10,00
6 S.A. "Drumuri-Rîșcani" 1003602009760 MD14UMRD1003 2.600.356 10,00
7 S.A. "Drumuri-Cahul" 1003603151541 MD14CAHD1001 2.410.110 10,00
8 S.A. "Drumuri-Ialoveni" 100360016403 MD14IALD1009 3.729.157 10,00
9 S.A. "Drumuri-Strășeni" 1003600111971 MD14STRD1000 3.481.708 10,00
10 S.A. "Drumuri-Edineț" 1003604013877 MD14EDUM1008 2.518.571 10,00
11 S.A. "Institutul de cercetări științifice “Rif-Acvaaparat” 10026022000519 MD14RIFA1001 384.139 5,00
12 S.A. pentru achiziționarea, prelucrarea și livrarea metalelor feroase și neferoase  "METALFEROS" 1002600025822 MD14METF1009 359.042 10,00
13 S.A. "Alimentarmaș" 1002600049280 MD14AMAS1009 2.435.654 10,00