PR:
SA "ARRIA TRADE CORPORATION" 1 000.00
MTF: |
SA "TIPAR - COLOR" 0.07

Înregistrarea provizorie în cadrul MTF pentru perioada 23.11.2023-19.01.2024 a acțiunilor emise de S.A. "MEGA-PRIM"

Inapoii la lista noutăţilor

2023-11-20

În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia privind înregistrarea provizorie în cadrul MTF pentru perioada 
23.11.2023 – 19.01.2024, a următoarelor valori mobiliare:
 
Nr. Denumirea emitentului     IDNO Codul ISIN Volumul emisiunii, un Valoarea nominală, lei
1 S.A. “MEGA-PRIM” 1002600009998 MD14EGAP1006 9 842 035 4
 
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea.
Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Inapoii la lista noutăţilor