PR:
SA "ARRIA TRADE CORPORATION" 1 000.00
MTF: |
"ALPHA LEASING" SA 1.00

Admiterea pe Piața Reglementată, începând cu 22 ianuarie, a celei de-a 5-a emisiuni de obligațiuni corporative ale Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA (MD1004000052)

Inapoii la lista noutăţilor

2024-01-18

Începând cu data de 22 ianuarie 2024, MAIB va lista cea de-a 5-a emisiune de obligațiuni corporative la Bursa
de Valori a Moldovei, cu următoarele caracteristici: 
 
Banca Comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Sediul: mun. Chișinău, 31 august 1989, 127
cod ISIN: MD1004000052
Termenul de circulație 3 ani
Valoarea emisiunii 100 000 000 lei
Numărul obligațiuni emise 5 000 un.
Valoarea nominală 20 000 lei
Dățile de achitare a cupoanelor 11.02.2024; 11.03.2024; 11.04.2024; 11.05.2024;
11.06.2024; 11.07.2024; 11.08.2024; 11.09.2024;
11.10.2024; 11.11.2024; 11.12.2024; 11.01.2025.

11.02.2025; 11.03.2025; 11.04.2025; 11.05.2025;

11.06.2025; 11.07.2025; 11.08.2025; 11.09.2025;
11.10.2025; 11.11.2025; 11.12.2025; 11.01.2026.

11.02.2026; 11.03.2026; 11.04.2026; 11.05.2026;

11.06.2026; 11.07.2026; 11.08.2026; 11.09.2026;
11.10.2026; 11.11.2026; 11.12.2026; 11.01.2027.
Data emiterii 11.01.2024.
Data admiterii pe PR 22.01.2024.
Data scadenței 11.01.2027.
Rata dobânzii flotantă, conectată la rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în monedă națională total pe sectorul bancar, cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe site-ul oficial al BNM www.bnm.md către data care corespunde cu prima zi a perioadei de derulare a ofertei (4.46% - pentru primele 12 cupoane) + marja fixă stabilită pentru clasa VI (1.00%).
Periodicitatea achitării dobânzii de 12 ori pe an (lunar)
Prospectul de emisiune prospect

NOTĂ: Emisiunea data este prima din cadrul Programului de oferă anunțat de către MAIB pentru perioada
04.12.2023 – 04.12.2024. În total, MAIB intenționează să atragă 1 miliard lei prin intermediul a 10 emisiuni
de obligațiuni de clase diferite și cu o valoare de 100 mil lei fiecare. 
 

Inapoii la lista noutăţilor