PR:
SA "ARRIA TRADE CORPORATION" 1 000.00
MTF: |
"ALPHA LEASING" SA 1.00

Admiterea pe Piața Reglementată, începând cu 28 februarie, a celei de-a 6-a emisiuni de obligațiuni ale Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA (MD1004000060)

Inapoii la lista noutăţilor

2024-02-27

Începând cu data de 28 februarie 2024, MAIB va lista ​pe Piața Reglementată cea de-a 6-a emisiune de
bligațiuni corporative, cu următoarele caracteristici: 
 
Banca Comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Sediul: mun. Chișinău, 31 august 1989, 127
cod ISIN: MD1004000060
Termenul de circulație 3 ani
Valoarea emisiunii 62 140 000 lei
Numărul obligațiuni emise 3 107 un.
Valoarea nominală 20 000 lei
Dățile de achitare a cupoanelor 21.03.2024; 21.04.2024; 21.05.2024; 21.06.2024;
21.07.2024; 21.08.2024; 21.09.2024; 21.10.2024;
21.11.2024; 21.12.2024; 21.01.2025; 21.02.2025.

21.03.2025; 21.04.2025; 21.05.2025; 21.06.2025;

21.07.2025; 21.08.2025; 21.09.2025; 21.10.2025;
21.11.2025; 21.12.2025; 21.01.2026; 21.02.2026.

21.03.2026; 21.04.2026; 21.05.2026; 21.06.2026;

21.07.2026; 21.08.2026; 21.09.2026; 21.10.2026;
21.11.2026; 21.12.2026; 21.01.2027; 21.02.2027.
Data emiterii 21.02.2024.
Data admiterii pe PR 28.02.2024.
Data scadenței 21.02.2027.
Rata dobânzii flotantă, conectată la rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în monedă națională total pe sectorul bancar, cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe site-ul oficial al BNM www.bnm.md către data care corespunde cu prima zi a perioadei de derulare a ofertei (4.38% - pentru primele 12 cupoane) + marja fixă stabilită pentru clasa V (0.5%).
Periodicitatea achitării dobânzii O dată pe lună (lunar)
Prospectul de emisiune Prospect

NOTĂ: Emisiunea data este a doua din cadrul Programului de oferă anunțat de către MAIB pentru perioada
04.12.2023 – 04.12.2024. În total, MAIB intenționează să atragă 1 miliard lei prin intermediul a 10 emisiuni
de obligațiuni de clase diferite și cu o valoare de 100 mil lei fiecare. 

Inapoii la lista noutăţilor