Retragerea de pe MTF 17.09.2019

Inapoii la lista noutăţilor

2019-09-16
În conformitate cu art. 29.1 al Regulilor Sistemului multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, începând cu data de 17.09.2019 se retrag de pe MTF valorile mobiliare ale următoarelor societăţi:
 
N/o Denumire Cod ISIN
1 2 3
1 SA "BESWEET" MD14BSWE1002
2 SA ÎM "TIREX-PETROL" MD14TIRP1008
 

Inapoii la lista noutăţilor