Modificarea datelor ale SA "TERMOTRANSAUTO" (cadrul MTF)

Inapoii la lista noutăţilor

2020-04-27
Să se efectueze modificări în datele:
valoarea nominală - de la 20 lei la 5 lei
capitalul social       - de la 5 669 800 lei la 1 417 450 lei

Inapoii la lista noutăţilor