Retragerea VM de pe MTF _ale SA “CEADIR-PETROL” (MD14CEAD1004) 17.06.2020

Inapoii la lista noutăţilor

2020-06-16
   În conformitate cu art. 29.1 lit. с) al Regulilor Sistemului multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, începînd cu data de 17.06.2020 se retrag de pe MTF valorile mobiliare ale “CEADÎR-PETROL”  (MD14CEAD1004).

Inapoii la lista noutăţilor