La 26 iunie 2020, Bursa de Valori din Moldova a sărbătorit a 25-a aniversare de la primele tranzacții pe piața bursieră.

Inapoii la lista noutăţilor

2020-06-26
  Astăzi Bursa de Valori a Moldovei împlineşte 25 ani de la primele  negocieri!

    Bursa reprezintă un segment important al infrastructurii pieţei de capital, o piaţă secundară organizată, transparentă şi supravegheată, ce asigură efectuarea tranzacţiilor între participanţii pieţei, având ca obiect tranzacționarea valorilor mobiliare. Aici se concentrează toată informaţia referitoare la cererea şi oferta privind valorile mobiliare, ceea ce creează cele mai favorabile condiţii pentru determinarea cursului valorilor mobiliare. În prezent Bursa de Valori a Moldovei deține licență de operator de piață și administrează 2 piețe: piața reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTF).
      În perioada celor 25 ani de activitate în cadrul Bursei de Valori a Moldovei au fost efectuate peste 50,6 mii tranzacţii în volum total de circa 14,13 mlrd. lei. Cel mai mare volum tranzacţionat a fost înregistrat în anul 2019 – 3,25 mlrd. lei, cele mai multe tranzacţii în anul 2005 – 11990 tranzacţii, iar cei mai mulţi emitenţi tranzacţionaţi în anul 1998 – 567 emitenţi.
      În prezent BVM are 29 acţionari, persoane juridice. La Bursă sunt acreditaţi 15 Membri ai pieței reglementate/MTF, persoane juridice ce deţin cel puţin o acţiune a Bursei şi licenţă de societate de investiții (brokeri/dealeri) eliberate de Comisia Națională a Pieței Financiare.
      Din luna mai anul 1995 Bursa de Valori a Moldovei este fondator şi membru al Federaţiei Burselor Euro-Asiatice (FEAS). Iar din luna iulie 2008 Bursa face parte din Asociaţia Internaţională a Burselor CSI (МАБ СНГ). 
      Cu acest prilej frumos, ținem să felicităm toți participanții antrenați în investirea în piața de capital organizată din Republica Moldova să le urăm realizări frumoase și mari aspirații pentru viitor.

Inapoii la lista noutăţilor