PR:
SA "AQUA PRUT" 29.07
MTF: |
SA "Monotip" 12.39

Inregistrare provizorie pe MTF din 21 decembrie 2020 – 22 februarie 2021 S.A. „Răut”

Inapoii la lista noutăţilor

2020-12-17

În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 21 decembrie 2020 – 22 februarie 2021 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:
 
Denumirea emitentului  
IDNO
Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „Răut” 10026020000612 MD14ARTU1009 7 046 577 7,00
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Inapoii la lista noutăţilor