Suspendarea/Retragerea VM de pe Piața Reglementată SA "MIDGARD-TERRA"

Inapoii la lista noutăţilor

2020-11-19
      Tranzactionarea valorilor mobiliare pe piata reglementata administrata de SA „Bursa de Valori a Moldovei” ale MIDGARD-TERRA” SA - MD14MITE1006 este suspendata pina la data de 11.01.2021, cu retragerea ulterioara din data de 12.01.2021 a valorilor mobiliare de pe piata reglementata, din motivul necorespunderii conditiilor obligatorii de admitere.

Cerere de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai emitentului
 

Inapoii la lista noutăţilor