PR:
BC "MOLDINDCONBANK" SA 250.00
MTF: |
"ALPHA LEASING" SA 1.00

Inregistrare provizorie în cadrul MTF pe perioada 08.02.2021 -28.02.2021 S.A. „Nord Zahar”

Inapoii la lista noutăţilor

2021-02-04
   În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada  08 februarie 2021 – 24 februarie 2021  a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:
 
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „Nord Zahar” 1003604005353 MD14ZABR1004 6 876 141 10,00
 
 
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
 

Inapoii la lista noutăţilor