PR:
BC "MOLDINDCONBANK" SA 250.00
MTF: |
"ALPHA LEASING" SA 1.00

Inscrierea si admiterea v/m pe P.R. din 09.02.2021 S.A. “CTC ALFA”

Inapoii la lista noutăţilor

2021-02-08
          În baza documentelor prezentate de către emitent, a fost aprobată decizia de a înscrie şi admite valorile mobiliare ale SA “Centrul Tehnic Comercial ALFA” - MD14ALFA1005 pe Piaţa Reglementată administrată de Bursa de Valori a Moldovei începând cu data de 09 februarie 2021.

Inapoii la lista noutăţilor