PR:
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA 3 600.00
MTF: |
SA Combinatul de panificatie "FRANZELUTA" 30.00

Suspendarea/Retragerea VM de pe Piața Reglementată “Casa Nuntii - Noroc” SA (MD14OROC1000)

Inapoii la lista noutăţilor

2021-07-21
Tranzactionarea valorilor mobiliare pe Piata Reglementata administrata de S.A. „Bursa de Valori a Moldovei” ale „Casa Nunții - Noroc” SA (MD14OROC1000) este suspendata pina la data de 19.08.2021, cu retragerea ulterioara din data de 20.08.2021 a valorilor mobiliare de pe piata reglementata, din motivul necorespunderii conditiilor obligatorii de admitere.
 
Cerere de retragere obligatorie a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai emitentului

Inapoii la lista noutăţilor