PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 4 200.00
MTF: |
S.A"ASCENSOR SERVICE" 0.09
|
SA "AVICOLA - NORD" 0.01
|
SA "ELECTRON SERVICE" 0.01
|
SA "FABRICA DE CONSERVE DIN CALARASI" 0.09
|
SA "GAINUSA" 0.01
|
SA "IZVORAS-C" 0.01
|
SA "MARCULESTI - COMBI" 0.12
|
SA "OMAGIU" 0.01
|
SA "SIGMA" 0.01

Comunicat informativ privind hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.A. „ACORD GRUP” S.A., desfăşurată la data de 24 octombrie 2022

Inapoii la lista noutăţilor

2022-11-09
   S.A. „ACORD GRUP” S.A.
    Comunicat informativ privind hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.A. „ACORD GRUP” S.A., desfăşurată la data de 24 octombrie 2022 ora 11.00 pe adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 60/13.
     Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor s-a desfăşurat cu aplicarea prevederilor art. 31.8 din Statutul Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. şi prevederilor art. 58 alin. (8) din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, fără necesitatea respectării procedurilor de convocare, cu prezenţa acţionarului. A participat unicul acţionar, deţinător a 435 295 acţiuni cu drept de vot emise de societate. Cvorumul întrunit la adunare a constituit 100% din numărul total de acţiuni emise de Societate.
     Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a adoptat următoarele hotărâri:
     1. A aproba modificarea pct. 38.1. al art. 38 Capitolul IV din Statutul Societăţii de Asigurări “ACORD GRUP” S.A. după cum urmează: În Capitolul IV, Articolul 38, în pct. 38.1. sintagma “5” se substituie cu sintagma “3”.
    2. Se aprobă autentificarea semnăturilor Preşedintelui şi Secretarului Adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Extraordinare “ACORD GRUP” S.A. din 24 octombrie 2022 de către membrii Comisiei de Cenzori.
 

Inapoii la lista noutăţilor