PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 4 221.00
MTF: |
S.A"STYLE DESIGN COMPANY" 694 000.00
|
S.A. "REAL GRUP IMOBIL" 60.53

În atenţia acţionarilor «Bursei de Valori a Moldovei» S.A.. AVIZ privind convocarea adunării generale extraordinare

Inapoii la lista noutăţilor

2022-12-08

 În atenţia acţionarilor «Bursei de Valori a Moldovei» S.A..
AVIZ privind convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor «Bursei de Valori a Moldovei» S.A., 
(mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 16)
     Organul executiv al B.V.M. Vă aduce la cunoştinţă faptul că, consiliul Bursei de Valori a Moldovei la 30 noiembrie 2022 a adoptat decizia privind convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor «Bursei de Valori a Moldovei» S.A., prin corespondență, la data de 26 decembrie 2022, orele 12:00, în incinta B.V.M. (sala de tranzacţionare), mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 16,
cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune suplimentară de acțiuni.

   Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor va fi întocmită conform situaţiei din data de 30 noiembrie 2022.
   Înregistrarea acţionarilor va avea loc de la orele 10:55 până la orele 11:55. Cu materialele adunării generale ordinare anuale a acţionarilor va fi posibil de familiarizat în zilele de lucru de la orele 10:00 până la orele 16:00, începând cu data de 15 decembrie 2022 pe adresa mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 16. Hotărârile adoptate de către adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor vor fi publicate în ziarul «Capital Market» în termen de 30 zile din data ţinerii acesteia.

Inapoii la lista noutăţilor