PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 205.00
MTF: |
SA Combinatul de panificatie "FRANZELUTA" 29.05

Regulated Market Shares

  • Shares
  • Additional list
Date: 29.05.2023
  ISIN Nominal price, lei Emission volum, un
1. "BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ" S.A. MD14BFCM1001 100.00 1315442
2. "FLOAREA SOARELUI" S.A. MD24FLAU1009 20.00 4184
3. "FLOAREA SOARELUI" S.A. MD14FLAU1001 20.00 740794
4. "MOLDASIG" S.A. MD14MOSI1005 100.00 600000
5. B.C. "COMERTBANK" S.A. MD14BANK1005 500.00 294000
6. B.C. "ENERGBANK" S.A. MD14ENER1001 50.00 2000000
7. B.C. "EUROCREDITBANK" S.A. MD14EURB1005 10.00 13800000
8. B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A. MD14MICB1008 100.00 4967794
9. B.C. "VICTORIABANK" S.A. MD14VCTB1004 10.00 25000091
10. Banca Comercială ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. MD14AGIB1008 2.00 103763400
11. C.A. "ACORD GRUP" S.A. MD14ROCA1006 85.00 435295
12. OTP Bank S.A. MD14OTPB1008 10.00 10000000
13. Societatea de Asigurări-Reasigurări "MOLDCARGO" S.A. MD14ARGO1006 300000.00 174
14. IM "ALIMCOM" SA /suspendat/ MD14ALIM1008 3.00 2478043
15. “BAZA DE TRANSPORT AUTO nr. 31 CHIȘINĂU” S.A. /suspendat/ MD14BTAC1009 10.00 455839

Societățile listate pe PR dezvăluie public informația aferentă guvernanței și activității acestora prin intermediul Mecanismul oficial de stocare a informațieii, care poate fi accesat la următorul link -  https://emitent-msi.market.md/

Print version
  Additional list of securities admitted for trading on the regulated market
  ISIN Name of the Joint Stock Company Issue volume, units Nominal value, lei Mentions
1 MD14ETEH1007 "ELECTROTEHNICA" S.A. 605 546 5,00 suspended
2 MD14GEMN1004 Casa de Comerț "GEMENI" 11 712 493 2,00  
3 MD14ALLA1007 Avicola "GALLINULA" 446 124 10,00 suspended

Ancheta SA "ELECTROTEHNICA" S.A.
Bilanț trim.I 2022
Raport anual 2021
Raport anual 2020
Raport anual 2019
Statut
Codul de guvernanța corporativă
Aviz de convocarea Adunării generale a acţionarilor, la 10 septembrie 2022
Rezultatele  Adunării generale a acţionarilor din 10 septembrie 2022
structura acționarilor
Iпfоrmаții de ordin соntinuu privind evenimentele саrе influențează emitentul
Notificare privind intenția de efectuare a ofertei de preluare benevolă
Prospect de ofertă de preluare benevolă a valorilor mobiliare

Ancheta SA Casa de Comerț "Gemeni"
​Raport semestrul I 2021
Raport anual 2021
Raport anual 2020
Raport anual 2019
Statut
Codul de guvernanța corporativă
structura acționarilor

Ancheta SA   Avicola "GALLINULA"
Raport 2022
Comunicat informativ privind convocarea Adunării Generale Anuale Ordinare
a acționarilor "Avicola Gallinula" S.А. pentru data de 12 iunie 2023

Raport anual 2022
Raport anual 2021
Raport anual 2020
Statut
Codul de guvernanța corporativă
structura acționarilor
Hotărârea CNPF privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA "Avicola Gallinula"