PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 42.55
MTF: |
"ALPHA LEASING" SA 1.00

Newsletter

   
Newsletter January 2013
Newsletter January 2014
Newsletter January 2015
Newsletter January 2016
Newsletter January 2017
Newsletter January 2018
Newsletter January 2019

Newsletter January 2020


Ediţia periodică Buletinul informativ "Bursa de Valori a Moldovei" este publicată lunar în limba
română / rusă şi conţine următoarele informaţii privind: 
 
·        activitatea Bursei de Valori a Moldovei;
·        participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
·        emitenţii, valorile mobiliare ale cărora sunt înregistrate la bursă;
·        statistica tranzacţiilor bursiere, inclusiv preţurile înregistrate în cadrul tranzacţiilor bursiere;
·        noutăţi şi evenimente de pe piaţa de capital autohtonă şi internaţională.
 
Costul Buletinului informativ este de 90 lei pe suport de hârtie si 50 lei în varianta electronică.
Abonarea poate fi efectuată la:
 
1.  Orice filială al Î.S. “Poşta Moldovei”. Indicele din catalog – 31882.
2.  Orice filială al  “Moldpresa Grup”. Indicele din catalog – 41882.

3.  Departamentul Marketing, Listing şi Cotare al Bursei de Valori a Moldovei: mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 16, etaj.3,  
     tel. 022-27-76-36, 
E
-mail:  office@bvm.md.