PR:
SA "AQUA PRUT" 29.07
MTF: |
SA "Monotip" 12.39

Inregistrare provizorie în cadrul MTF pe perioada 16.03.2021 - 30.04.2021

Back to news

2021-03-12
   În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada  16 martie 2021 – 30 aprilie 2021 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Back to news