PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 4 221.00
MTF: |
S.A"STYLE DESIGN COMPANY" 694 000.00
|
S.A. "REAL GRUP IMOBIL" 60.53

Rezultatele ofertei publice de obligațiuni municipale emise de Primăria mun. Chișinău.

Back to news

2022-04-21
 

Rezultatele ofertei publice de obligațiuni municipale emise de Primăria mun. Chișinău.

     Încheierea cu succes a perioadei de subscriere la oferta publică de obligațiuni municipale emise de Primăria municipiului Chișinău. Astfel, Comisia Națională a Pieței Financiare a aprobat darea de seamă privind rezultatele emisiunei.
    Cetățenii au manifestat interes sporit pentru finanțarea proiectului de modernizare a parcului de troleibuze al municipiului Chișinău, contribuind astfel la dezvoltarea unor servicii calitative de transport, fiind 56 de subscriitori, inclusiv 3 persoane juridice și 53 de persoane fizice. Obligațiunile au fost plasate în volumul total de 65 de milioane de lei, prevăzut în „Prospectul de ofertă publică primară de obligațiuni municipale emise de Primăria mun. Chișinău”.
    Obligațiunile vor fi admise spre circulația pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei și, ca urmare, doritorii de a investi în obligațiuni vor putea beneficia de această posibilitate și pe viitor.
      Amintim că subscrierea s-a desfășurat în perioada 7 - 28 martie curent, valoarea nominală a unei obligațiuni constituind 1000 de lei, iar termenul de circulație este de 7 ani.
    Obligaţiunile municipale reprezintă valori mobiliare emise de oraşe sau alte forme administrativ-teritoriale locale. Aceste instituții pot realiza emisiuni de obligaţiuni municipale pentru investiţii capitale. Emisiunea de obligaţiuni municipale oferă posibilitatea atragerii investitorilor prin intermediul pieţei de capital, precum şi diversificarea instrumentelor de investire în condiţii de maximă transparenţă.


Back to news